214

Araştırma


​Projeler

Laboratuvarlar

​Çalışma Grupları


Fakülte Akademisyenlerinin araştırma alanlarına dair başlıklara ilişkin sınırlı bir liste aşağıda görülebilir. 

Araştırma Alanları
 
Elektrik Mühendisliği
• Elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri,
• Akıllı şebekeler
• Elektrik makinaları
• Elektrikli sürücü sistemleri tasarımı ve kontrolu


Elektronik Mühendisliği
• Analog ve Sayısal Devre Tasarımı (RF Devre Tasarımı, VLSI Tasarım, Akım Modlu Tasarım, Karışık Modlu Devre Tasarımı)
• MEMS ve Nano-elektronik Uygulamaları (Algılayıcılar, Nano-elektronik Dizileri, Kuantum Hesaplama)
• Sistem, Devre ve Eleman Modelleme
• Graf Teorisi
• Duyarlık ve Hata Analizi
• Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler
• Sistem Kuramı
• Bilişsel Bilimler ve Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi
• Yapay Sinir Ağları ve Dinamik Ağlar
• Akustik Fiberler
• Akustik İşaret İşleme
• Optimizasyon
• Petri Ağları ve Uygulamaları
• Gömülü Sistemler ve Uygulamaları (Biyometri, Görüntü işleme, Kriptografi, Robotik)


Telekomünikasyon Mühendisliği
• Sayısal/Analog İletişim Kuramı, Kanal ve Kaynak Modelleme, Kodlama
• Sayısal İşaret İşleme
• Mikrodalga Devre ve Sistemleri
• Telsiz İletişim
• Elektromagnetik Saçılım Problemleri ve Görüntüleme
• Video, Görüntü, Ses İşleme, Tanılama ve Sınıflandırma
• Uydu ve Optik İletişim Sistemleri
• Anten Tasarımı ve Uygulamaları, Elektromagnetik Uyumluluk

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
  • Kontrol ve Sistem Teorisi
  • Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme
  • Endüstriyel Otomasyon ve Robotik
  • Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon
  • Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb..)
  • Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)
  • Akıllı Sistemler (Fuzzy Kontrol, Yapay Sinir Ağları ve Genetik Algoritmalar vb..)
  • Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri
  • Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri (PC, DSP, PLC, mC, vb)


Mekatronik Mühendisliği
• İnsansız Kara Taşıtları Projesi
• Hibrit Araçları Projesi
• İnsansız Hava Araçları Projesi (Helikopter, Uçak Ve Zeplin)
• Elektrikli Minibüs Projesi
• Otomotiv Mekatroniği
• İnsansı Robot Projesi
• Futbol Oynayan Robot Projesi
• Görüntü İşleme
• Hareket Denetimi ve Uygulamaları
• Hızlı Kontrolcü Prototiplendirme
• Donanım İçeren Simülasyonlar ve Simülatörler
• Mikro ve Nano Boyutta Manipülasyon ve Kontrol, Ufak Ölçekli Robotik
• Sensör & Eyleyici Tasarımı
• MEMS
• Triboloji
• Titreşim
• Yapay Sinir Ağı—Bulanık Mantık Öğrenme Algoritmaları Çalışmaları

Raylı Sistemleri Mühendisliği
• Raylı sistemlerin planlanması (yüksek hızlı tren, şehirlerarası tren)
• Kentsel toplu taşımada raylı sistemlerin planlanması (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
• Raylı sistemlerin projelendirilmesi ve yapımı (hızlı tren, şehirlerarası tren, kentsel raylı (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
• Raylı sistemlerin üst ve altyapılarının yapımı ve bakımı
• Raylı sistemlerin çevresel etkileri ve dışsal maliyetler
• Raylı sistemlerin inşaa ve işletme maliyetleri
• Raylı sistemlerde sürdürülebilirlik
• Raylı sistem sanat yapılarında zemin etütleri